Izjava o zasebnosti

Spletne strani so zakonsko zaščitene. Celoten dizajn ter besedilo in druge vsebine, fotografije, ilustracije in podatki na spletni strani so avtorsko zaščiteni. Posameznih delov ni dovoljeno uporabljati za kakršnekoli komercialne ali nekomercialne namene. Izdelava ponatisov in vsaka nadaljnja uporaba podatkov s spletne strani ali njihova reprodukcija ali razmnoževanje so brez pisnega privoljenja prepovedani in kazensko preganjani. To velja izrecno in zlasti za vse vrste elektronske nadaljnje uporabe, tudi v spremenjeni obliki, in se prav tako nanaša na posredno uporabo, kot npr. predloge predstavitev. Za vsako registrirano in zaščiteno blagovno znamko s strani tretje osebe veljajo določila aktualnega Zakona o zaščiti blagovnih znamk ter lastninske pravice registriranih uporabnikov.

IZJAVA O ZASEBNOSTI

Websites are legally protected. The entire design and text and other content, photos, illustrations and information on the website are copyrighted. Individual parts may not be used for any commercial or non-commercial purposes. Reproduction and any further use of the data from the website or their reproduction or reproduction are prohibited and prosecuted without written consent. This applies explicitly and in particular to all types of electronic re-use, including in modified form, and also applies to indirect use, such as e.g. presentation proposals. The provisions of the current Trademark Protection Act and the property rights of registered users apply to every registered and protected trademark by a third party.

sl_SISlovenian