MADE IN BALKAN, EU!     FREE GRIP WITH EVERY SKATEBOARD!     FREE SHIPPING OVER 100 SLO / OVER 130 CRO / OVER 200 BIH

Varovanje podatkov / Privacy Policy

Varovanje podatkov

POLITIKA ZASEBNOSTI

Izjava o varovanju osebnih podatkov

Podjetje Dropin boards, proizvodnja športne opreme, Uroš Židanek s.p., Cesta Radomeljske čete 24C, 1235 Radomlje, Slovenija (upravljavec osebnih podatkov) spoštuje in ščiti vašo zasebnost, stremi k najvišji stopnji varstva ter sledi načelom transparentnosti in skrbnega ravnanja z osebnimi podatki. Izjava o varovanju osebnih podatkov opisuje obravnavo podatkov, ki nam jih zagotavljajo ali zbirajo naše digitalne platforme, ki obiskovalcem omogočajo dostop do naše spletne strani in uporabe naših storitev. Podjetje Dropin boards, proizvodnja športne opreme, Uroš Židanek s.p. obdeluje osebne podatke v skladu z določbami Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu fizičnih oseb pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku teh podatkov in razveljavitvi Direktive 95/46 / ES (v nadaljnjem besedilu: Splošna uredba o varstvu podatkov oz. GDPR), v skladu z veljavnim Zakonom o varstvu osebnih ter ostalimi predpisi na področju varstva osebnih podatkov.

V nadaljevanju preberite, kako ravnamo z vašimi osebnimi podatki.

Pravna podlaga za obdelavo podatkov

Osebni podatki, zbrani v spletni trgovini, in sicer preko obrazcev, ki jih izpolni posameznik –  ali so kako drugače sporočeni upravljavcu – podjetju Dropin boards, proizvodnja športne opreme, Uroš Židanek s.p. (ime in priimek, e-mail, telefon, ulica in hišna številka, poštna številka, mesto/kraj, država, regija, vsebina nakupovalne košarice, IP) se zbirajo z namenom opravljanja osnovne dejavnosti Dropin boards, proizvodnja športne opreme, Uroš Židanek s.p. tj. spletna trgovina, in sicer za odgovor na povpraševanje, za pripravo in sklenitev pogodbe ter za samo izvajanje pogodbe. Ker je obdelava teh informacij nujna za izvedbo same storitve, se obdelava teh podatkov vrši že na podlagi dejstva, da kupec s ponudnikom vstopa v pogodbeno razmerje. Pravno podlago za zakonito obdelavo osebnih podatkov predstavlja izvajanje pogodbe, katere pogodbena stranka je posameznik na katerega se osebni podatki nanašajo, oziroma izvajanje ukrepov na zahtevo takega posameznika pred sklenitvijo pogodbe (člen 6 (1) (b) GDPR).

Če je pravna osnova za obdelavo podatkov vaše soglasje (privolitev), imate pravico, da kadar koli umaknete svoje soglasje, vendar to ne vpliva na zakonitost obdelave s strani podjetja Dropin boards, proizvodnja športne opreme, Uroš Židanek s.p. za obdobje preden umaknete soglasje (člen 6 (1) (a) GDPR). V primeru vašega preklica soglasja v obdelovanje osebnih podatkov bomo zbrane osebne podatke za ta namen prenehali obdelovati.

Če posredujemo osebne podatke organom pregona ali drugim državnim organom, delimo vaše osebne podatke, ker imamo zakonsko obveznost, da to storimo. Naše zakonske obveznosti se nanašajo tudi na hrambo dokumentacije, ki izhaja iz računovodskih in davčnih predpisov (člen 6 (1) (c) GDPR).

Deljenje osebnih podatkov z našimi pogodbenimi partnerji, zaradi zagotavljanja učinkovitega upravljanja in zaščite poslovanja, prav tako pa uveljavljanje in izvajanje pravnih zahtevkov ali obrambe pred njimi, predstavljajo tako imenovani zakoniti interes podjetja Dropin boards, proizvodnja športne opreme, Uroš Židanek s.p. (člen 6 (1) (f) GDPR.

Razlog in namen zbiranja osebnih podatkov s strani podjetja Dropin boards, proizvodnja športne opreme, Uroš Židanek s.p.

Tukaj so opisane glavne kategorije podatkov, ki jih zbira podjetje Dropin boards, proizvodnja športne opreme, Uroš Židanek s.p., in glavni nameni zbiranja podatkov:

 • Kot del splošnih poslovnih procesov podjetja Dropin boards, proizvodnja športne opreme, Uroš Židanek s.p.

Zbiramo osebne podatke o obiskovalcih spletne strani, kupcih, dobaviteljih (vključno s tretjimi osebami kot ponudniki storitev). Podatki lahko vključujejo posameznikovo ime, podatke za stik in druge podatke, potrebne za poslovanje z vami ali vašo organizacijo.

 • Kot pomoč pri vašem poizvedovanju

Lahko se odločite, da se strinjate s posredovanjem osebnih podatkov, vključno s svojim imenom, e-poštnim naslovom ali drugimi podatki za stik, ko se obrnete na nas po telefonu, e-pošti, pošti, z uporabo naših digitalnih platform ali drugih komunikacijskih kanalov. Ti osebni podatki nam omogočajo, da se odzovemo na vaše zahteve po informacijah, da pripravimo ustrezne korake in ponudbo za nakup  izdelkov, da se lahko odzovemo v primeru zahtev v okviru garancije ali drugih zahtevkov.

 • Kupci in potencialni kupci

Osebne podatke strank in potencialnih strank, vključno z imeni, podatki za stik, podatki o plačilnih navadah in kreditnih karticah, kreditnimi in drugimi informacijami, zbiramo, ker jih potrebujemo za poslovanje s posamezniki ali organizacijami. Podatke lahko posredujemo logističnim partnerjem, da lahko poskrbijo za naročilo, vključno z izvedbo dostave izdelkov. Avtomatsko zbiranje podatkov na digitalnih orodjih pa nam omogoča skrb za varnost uporabnikov naše strani.

 • Razvoj poslovanja

Osebni podatki, ki nam jih zaupate ali so zbrani avtomatsko na naših digitalnih orodjih, bodo uporabljeni za naše boljše poznavanje uporabnikov naših izdelkov in rešitev ter bodo osnova za relevantna sporočila in ponudbe ob priložnostih kontakta z nami. Osebni podatki bodo uporabljeni za izboljšave proizvodov, postopkov, spletne strani.

 • Tržne komunikacije

Z vašim dovoljenjem (privolitvijo), če je to zahtevano, lahko vaše osebne podatke uporabimo, da bi vas obveščali o poslovanju, izdelkih in storitvah podjetja Dropin boards, proizvodnja športne opreme, Uroš Židanek s.p. Če ne želite, da podjetje Dropin boards, proizvodnja športne opreme, Uroš Židanek s.p. uporablja vaše osebne podatke na ta način, ali če ne želite prejemati nadaljnjih informacij, se lahko kadar koli odjavite od prejemanja novic. Na dnu različnih komunikacijskih kanalov najdete povezavo za odjavo ali pa se za odjavo na nas obrnite prek e-pošte ali pošte. Vaše podatke bomo izbrisali iz naših sistemov po prejeti odjavi, razen če hranimo in obdelujemo podatke na drugi pravni podlagi kot je vaše dovoljenje (privolitev).

 • Ankete za obiskovalce in kupce

Osebne podatke obiskovalcev naše strani lahko zbiramo kot del anket o storitvah in izdelkih podjetja Dropin boards, proizvodnja športne opreme, Uroš Židanek s.p.

 • Upoštevanje preferenc obiskovalcev in strank

Osebne podatke obiskovalcev naše strani ali kupcev lahko zbiramo za zagotavljanje določenih izdelkov in upoštevanje interesov strank.

 • Skladnost z zakonodajo

Osebne podatke lahko zbiramo, kot to zahteva ali dovoljuje zakonodaja. Osebni in neosebni podatki, ki jih zberemo, so obravnavani kot zaupni in jih ne bomo prodali ali posredovali tretjim osebam, razen izjem omenjenih v tej izjavi.

Kako zbiramo vaše podatke

Podatke, ki nam jih posredujete, zbiramo, ko se na nas obrnete zaradi izdelkov, storitev ali informacij, se prijavite na naših spletnih straneh, sodelujete v javnih forumih ali drugih dejavnostih na naših digitalnih orodjih, se odzovete na ankete za kupce ali kako drugače komunicirate z nami. Podatke zbiramo preko različnih tehnologij, kot na primer s »piškotki«.

Vaših osebnih podatkov ne bomo posredovali drugim, razen izjemoma v naslednjih primerih:

 • Ko tretje osebe opravljajo storitve v našem imenu, na primer odgovarjajo na vaše zahteve, ali dostavljajo pakete in storitve za stranke, in podobno. Tem podjetjem je prepovedano uporabljati vaše osebne podatke za druge namene kot tiste, ki smo jih od njih zahtevali mi ali jih od njih zahteva zakonodaja.
 • Ko delimo osebne podatke v podjetju ali s tretjimi osebami, da bi zagotovili varnost in zaščito naših strank, zaščitili svoje pravice in lastnino skladno s pravnimi postopki ali v drugih primerih, če v dobri veri verjamemo, da razkritje zahteva zakonodaja.

Vaš nadzor in vaše odločitve

Omogočamo vam določen nadzor in odločitve glede našega zbiranja, uporabe in deljenja vaših podatkov. Skladno z lokalno zakonodajo lahko nadzor in odločanje z vaše strani vključuje naslednje točke:

 • Spremenite lahko svojo odločitev glede prejemanja novic in obvestil.
 • Lahko se odločite, ali želite od nas prejemati tržna sporočila o izdelkih in storitvah, za katere menimo, da vas utegnejo zanimati.
 • Lahko se odločite, ali želite prejemati obvestila iz naslova ciljnega oglaševanja oglaševalskih omrežij, ponudnikov izmenjav podatkov in tržne analitike ter drugih storitev.
 • Lahko zahtevate dostop do svojih osebnih podatkov, ki jih hranimo, da bi popravili netočne ali nepopolne podatke, in v določenih okoliščinah lahko zahtevate, da podatke, ki jih hranimo o vas, izbrišemo iz svojih evidenc (pravice fizičnih oseb).

Vaš nadzor in odločitve lahko uveljavljate ali zahtevate dostop do svojih osebnih podatkov tako, da nas pokličete ali pisno stopite v stik z nami in sledite prejetim navodilom. Prosimo, upoštevajte dejstvo, da vam morda ne bomo mogli zagotoviti določenih izdelkov in storitev, če nam ne dovolite zbirati vaših osebnih podatkov, prav tako nekatere naše storitve morda ne bodo mogle upoštevati vaših interesov in preferenc. Če imate kakršna koli vprašanja o točno določenih osebnih podatkih o vas, ki jih obdelamo ali shranimo, se obrnite pisno na podjetje Dropin boards, proizvodnja športne opreme, Uroš Židanek s.p. oz. na info@dropinboards.com ali pa kontaktirate  pooblaščeno osebo za varstvo podatkov preko e-naslova: info@dropinboards.com. Na vašo zahtevo bomo odgovorili v roku enega mesece z možnostjo podaljšanja roka za dodatni mesec dni. V primeru podaljšanja vas bomo o tem obvestili znotraj meseca dni po prejemu vaše zahteve.

Varnost, integriteta in hranjenje podatkov

Varnost, integriteta in zaupnost vaših podatkov so za nas izjemno pomembne. Naša skupina izvaja tehnične, administrativne in fizične varnostne ukrepe, namenjene zaščiti podatkov pred nepooblaščenim dostopom, razkritjem, uporabo in spreminjanjem. Občasno preverjamo svoje varnostne postopke, da pretehtamo ustrezne najnovejše tehnologije in metode.

Prenos občutljivih osebnih in transakcijskih podatkov na spletni strani se izvaja v varnem načinu s pomočjo protokola SSL (SecureSocketsLayer). Podatki se kodirajo in se na strežnik ponudnika prenašajo v zaščiteni obliki. Sistem tako preprečuje, da bi kdo prestregel osebne in transakcijske podatke, ki jih kupci pošiljajo v spletno trgovino.

Za varne avtorizacije in transakcije s plačilnimi karticami poskrbi ter storitev posredovanja izvaja svetovna plačilna platforma Stripe. Avtorizacije kartic se opravljajo v realnem času s takojšnjim preverjanjem podatkov v bančnem sistemu.

Prosimo, upoštevajte, da kljub našim najboljšim prizadevanjem nobeni varnostni ukrepi niso popolni ali takšni, da bi jih bilo nemogoče zaobiti.

Vaše osebne podatke bomo hranili tako dolgo, kolikor je potrebno za namene, navedene v tej izjavi o varstvi osebnih podatkov, razen če je daljše obdobje hranjenja potrebno ali ga dovoljuje zakonodaja. Informacijo bomo redno osveževali, da jo obdržimo posodobljeno.

Spremembe te izjave o varovanju osebnih podatkov

Občasno lahko to izjavo spremenimo tako, da jo prilagodimo najnovejšim tehnologijam, industrijskim praksam, zakonodajnim zahtevam ali za druge namene. Na naših digitalnih platformah bo objavljena veljavna verzija izjave o varovanju osebnih podatkov. Svetujemo vam, da redno spremljate Izjavo o varovanju osebnih podatkov, če tako zahteva veljavna zakonodaja, bomo pred spremembami zanje pridobili vaše soglasje.

Pripombe in vprašanja

Če imate pripombo ali vprašanje glede zasebnosti se obrnite pisno na podjetje Dropin boards, proizvodnja športne opreme, Uroš Židanek s.p. Če niste zadovoljni z načinom ravnanja z vašimi osebnimi podatki, lahko vložite pritožbo. Uporabite navedene podatke za stik. V primeru vložene pritožbe morate podatke za stik z vami posredovati podjetju Dropin boards, proizvodnja športne opreme, Uroš Židanek s.p. Vašo pritožbo bomo obravnavali in nanjo odgovorili v 30 dneh. Če menite, da podjetje Dropin boards, proizvodnja športne opreme, Uroš Židanek s.p. pritožbe ni ustrezno rešilo, se lahko pritožite pri Informacijskem pooblaščencu, Zaloška cesta 59, 1000 Ljubljana, gp.ip@ip-rs.si; https://www.ip-rs.si/.

Zasebnost in piškotki

Osebni podatki naših uporabnikov so eno izmed področij, kateremu posvečamo izredno skrb in pozornost. Poskrbimo, da so vse zahteve ne samo dosežene, ampak jih, če se le da, presežemo, saj se zavedamo občutljive narave tega področja.

Za potrebe poslovanja zbiramo naslednje uporabnikove podatke:

 • ime in priimek;
 • naslove za dostavo;
 • firmo oz. naziv pravne osebe (če je uporabnik pravna oseba);
 • davčno številko pravne osebe (če je uporabnik pravna oseba);
 • naslov elektronske pošte (uporabniško ime);
 • geslo v šifrirani obliki;
 • kontaktno telefonsko številko;
 • državo bivanja;
 • druge podatke, ki jih uporabnik prostovoljno vnese v obrazce v spletni trgovini;
 • druge podatke, ki jih uporabnik prostovoljno doda naknadno v svojem profilu.

Za pravilnost, popolnost in ažurnost podatkov, ki jih vnesejo uporabniki prodajalec ne odgovarja. Za potrebe zagotavljanja varnosti, se zbirajo tudi IP naslovi, iz katerih uporabniki dostopajo do spletnega mesta. Vsakemu uporabniku je ob začetku obiska dodeljen sejni piškotek za identifikacijo in spremljanje nakupovalne košarice. Na vaš računalnik lahko www.dropinboards.com med drugimi shrani tudi druge piškotke, kot so: identifikacijska številka uporabnika v šifrirani obliki (za prepoznavanje uporabnika ob naslednjem obisku), ocene artiklov (da veste, katere artikle ste že ocenili) ter piškotki sistema Google Analytics (analiza obiskov spletnega mesta).

Vsi omenjeni podatki, razen piškotkov, se shranjujejo na strežniku dropinboards.com v skladu z veljavno zakonodajo. Sejni piškotki se v pomnilnik strežnika shranjujejo le za čas trajanja obiska in se izbrišejo po eni uri neaktivnosti, trajni piškotki pa so shranjeni na računalniku obiskovalca.

Izvajanje politike zasebnosti

Podjetje Dropin boards, proizvodnja športne opreme, Uroš Židanek s.p. ima sprejet Pravilnik o varovanju osebnih podatkov. Vsi zaposleni pri podjetju, ki na kakršenkoli način prihajajo v stik z osebnimi podatki, so seznanjeni z vsebino Pravilnika o zavarovanju osebnih podatkov.

Kakšne so moje pravice po GDPR?

 1. a)   Pravica do obveščanja

 V skladu z določbami GDPR vam zagotavljamo uresničevanje vseh vaših pravic, ki vam pripadajo v zvezi z obdelavo vaših osebnih podatkov Imate pravico do brezplačnih informacij o vaših osebnih podatkih, s katerimi razpolagamo, kot tudi pravico do vpogleda, popravka ali izbrisa teh podatkov. V primeru, da imate vprašanja glede izbrisa ali uporabe vaših podatkov, nam to sporočite na elektronski naslov info@dropinboards.com ali nam pošljite zahtevek po pošti na naslov podjetja Dropin boards, proizvodnja športne opreme, Uroš Židanek s.p. Lahko se obrnete tudi na našo pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov (Data protection Officer – DPO) na e-poštni naslov: info@dropinboards.com. Naša pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov vam bo odgovorila tudi na vprašanja o zaupnosti vaših podatkov, načinu zbiranja in obdelave podatkov ali na vaše zahteve za uveljavljanje pravic v zvezi z vašimi podatki.

Obvestila po prejetem naročilu: vaša uporabniška izkušnja nam je pomembna, zato vas bo po prejemu naročila naš referent poklical, da preveri ali ste bili z nakupom in izdelkom zadovoljni. V kolikor boste želeli, vas bo naš referent seznanil tudi z drugimi ugodnostmi, ki jih lahko pridobite ali koristite ob ponovnem nakupu v spletni trgovini. V tem primeru boste na vašo telefonsko številko in vaš elektronski naslov redno prejemali elektronska in sms obvestila o ugodnostih podjetja. Vaše soglasje lahko kadarkoli prekličete, tako, da nam to sporočite na naš elektronski naslov info@dropinboards.com  ali tako, da se od prejemanja obvestil odjavite s klikom na povezavo »odjava«. Prav tako si v okviru naše dejavnosti pridržujemo pravico, da vas povprašamo o pogostosti obiska našega spletnega mesta. Vaše mnenje bomo uporabili za izboljšanje spletnega mesta in uporabniške izkušnje. V primeru izpolnjevanja promocijskih obrazcev (kuponov s popustov) na socialnih omrežjih boste na vaš elektronski naslov prejemali obvestila, s katerimi vas bomo redno obveščali o možnostih koriščenja promocijskih kuponov. Tudi od teh obvestil se lahko odjavite na enak način, kot je opisano zgoraj.

 1. b)   Pravica dostopa

Imate pravico, da od podjetja Dropin boards, proizvodnja športne opreme, Uroš Židanek s.p. kot upravljavca osebnih podatkov v skladu s členom 15 Splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR) kadarkoli zahtevam dostop do osebnih podatkov (potrditev, ali se podatki v zvezi z vami obdelujejo ali ne) in naslednje informacije :

 • namene obdelave,
 • vrste osebnih podatkov, uporabnike ali kategorije uporabnikov, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki, zlasti uporabnike v tretjih državah ali mednarodnih organizacijah,
 • predvideno obdobje hrambe osebnih podatkov ali, če to ni mogoče, merila, ki se uporabijo za določitev tega obdobja,
 • obstoj avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov.
 • razloge zanj kot tudi pomen in predvidene posledice take obdelave za posameznika.
 • eno (brezplačno) kopijo osebnih podatkov v obliki, ki jo določim sam (če je zahteva podana z elektronskim sredstvom za komunikacijo in ne zahtevam drugače, se kopija zagotovi v elektronski obliki). Za dodatne kopije, ki jih zahtevam, lahko upravljavec zaračuna razumno pristojbino ob upoštevanju stroškov.
 1. c)   Pravica do popravka

Imate pravico, da zahtevate popravek vaših netočnih osebnih podatkov (člen 16 Splošne uredbe o varstvu podatkov – GDPR).

 1. d)   Omejitev obdelave

V skladu s členom 18 Splošne uredbe o varstvu podatkov – GDPR imate pravico, da od podjetja Dropin boards, proizvodnja športne opreme, Uroš Židanek s.p. kot upravljavca osebnih podatkov kadarkoli zahtevate omejitev obdelave osebnih podatkov, kadar:

 • oporekate točnosti osebnih podatkov, in sicer za obdobje, ki upravljavcu omogoča preveriti točnost osebnih podatkov,
 • je obdelava nezakonita in nasprotujete izbrisu osebnih podatkov ter namesto tega zahtevate omejitev njihove uporabe,
 • upravljavec osebnih podatkov ne potrebuje več za namene obdelave, pa jih potrebujete vi za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov,
 • ste kot posameznik vložili ugovor v zvezi z obdelavo v skladu s členom 21(1), dokler se ne preveri ali zakoniti interesi prevladajo nad vašimi razlogi.
 1. e)   Pravica od pozabe, ugovora, prenosljivosti in pritožbe

Prav tako imate pravico pod pogoji iz Splošne uredbe o varstvu podatkov:

 • do izbrisa vseh osebnih podatkov (pravica do pozabe), če so izpolnjene predpostavke člena 17 Splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR), predvsem pa v kolikor bi bili podatki obdelani nezakonito;
 • do izpisa osebnih podatkov v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki, s pravico, da te podatke posredujem drugemu upravljavcu (prenosljivost), ne da bi vas prvotni upravljavec pri tem oviral, v skladu s členom 20 Splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR) ;
 • do prenehanja uporabe osebnih podatkov v primeru, ko se obdelava vrši na podlagi zakonitega interesa upravljavca, ter za namene neposrednega trženja, vključno z oblikovanjem profilov (pravica do ugovora) – člen 21 Splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR),
 • da za vas ne velja odločitev, ki temelji zgolj na avtomatizirani obdelavi, vključno z oblikovanjem profilov, ki ima pravne učinke v zvezi z vami ali na podoben način na vas znatno vpliva, če so izpolnjene predpostavke iz člena 22 Splošne uredbe o varstvu podatkov;

Zoper upravljavca lahko vložite pritožbo pri informacijskem pooblaščencu, če menite, da obdelava vaših osebnih podatkov krši Splošno uredbo o varstvu podatkov in drugo veljavno zakonodajo, in sicer na naslov: Informacijski pooblaščenec, Zaloška 59, 1000 Ljubljana ali na: gp.ip@ip-rs.si.

Postopek uveljavljanja pravic

Seznanjen sem, da lahko vse zgoraj navedene zahteve, ki se tičejo uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki, naslovim v pisni obliki na upravljavca, in sicer na elektronski naslov: info@dropinboards.com.

Seznanjen sem, da lahko upravljavec za potrebe zanesljive identifikacije v primeru uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki od mene zahteva dodatne podatke, ukrepanje pa lahko zavrne le v primeru, da dokaže, da me ne more zanesljivo identificirati.

O piškotkih

Kaj so piškotki in zakaj so potrebni?

Piškotek je kratko besedilo, ki ga spletna stran ob vašem obisku pošlje brskalniku. Tako vas spletna stran prepozna, si z njim zapomni podatke o vašem obisku in vam omogoči prijazno ter enostavnejšo spletno storitev. S pomočjo piškotkov prilagajamo vsebino na naši spletni strani, si zapomnimo vaše preference in beležimo obisk naše spletne trgovine. Brskanje po naši spletni trgovini je s piškotki prijetnejše, hitrejše in predvsem učinkovitejše.

Onemogočanje piškotkov

Vi odločite, ali boste dovolili shranjevanje piškotkov na vaši napravi. Nastavitve za piškotke lahko nadzirate in spreminjate v vašem spletnem brskalniku.

Za informacije o nastavitvah za piškotke izberite spletni brskalnik, ki ga uporabljate.

 • Chrome
 • Firefox
 • Opera
 • Internet Explorer 9
 • Internet Explorer 7 in 8
 • Safari

Če spremenite ali izbrišete brskalnikovo datoteko s piškotki, spremenite ali nagradite vaš brskalnik ali napravo, boste morda morali ponovno onemogočiti piškotke. Postopek za upravljanje in brisanje piškotkov se razlikuje od brskalnika do brskalnika. Če pri tem potrebujete pomoč, lahko pogledate v brskalnikovi pomoči uporabnikom.

Sledenju Google Analytics lahko onemogočite tudi na naslednji povezavi https://marketingplatform.google.com/about/.

 

 

 

 

Data Protection

Personal Data Protection Statement

Dropin Boards, a manufacturer of sports equipment, owned by Uroš Židanek s.p., located at Cesta Radomeljske čete 24C, 1235 Radomlje, Slovenia (the data controller), respects and protects your privacy, strives for the highest level of protection, and adheres to principles of transparency and careful handling of personal data. This privacy statement describes the handling of data provided to or collected by our digital platforms, allowing visitors to access our website and use our services.

Dropin Boards processes personal data in accordance with the provisions of Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and Council dated April 27, 2016, on the protection of individuals concerning the processing of personal data and the free movement of such data, repealing Directive 95/46/EC (hereinafter: General Data Protection Regulation or GDPR), and in accordance with the applicable Slovenian Personal Data Protection Act and other relevant data protection regulations.

Legal Basis for Data Processing

Personal data collected via the online store through forms filled out by individuals—or otherwise communicated to the data controller, Dropin Boards (name, surname, email, phone, street and house number, postal code, city/town, country, region, shopping cart content, IP address)—are collected to perform the primary activity of Dropin Boards, i.e., the online store, to respond to inquiries, prepare and conclude contracts, and execute contracts. As the processing of this information is necessary for the service’s execution, data processing is carried out based on the fact that the customer enters a contractual relationship with the provider. The legal basis for lawful personal data processing is the performance of a contract to which the data subject is a party, or the execution of measures at the request of such an individual before entering into a contract (Article 6(1)(b) GDPR).

If the legal basis for data processing is your consent, you have the right to withdraw your consent at any time, but this does not affect the lawfulness of the processing carried out by Dropin Boards before your consent was withdrawn (Article 6(1)(a) GDPR). In the event of withdrawal of consent for personal data processing, we will stop processing the collected personal data for that purpose.

If we disclose personal data to law enforcement or other governmental authorities, we share your personal data because we have a legal obligation to do so. Our legal obligations also pertain to storing documentation arising from accounting and tax regulations (Article 6(1)(c) GDPR).

Sharing personal data with our contractual partners to ensure effective management and business protection, as well as enforcing and defending legal claims, constitutes the legitimate interest of Dropin Boards (Article 6(1)(f) GDPR).

Reasons and Purposes for Collecting Personal Data by Dropin Boards

Here are the main categories of data collected by Dropin Boards and the primary purposes for collecting data:

 • General Business Processes: We collect personal data about website visitors, customers, suppliers (including third-party service providers). Data may include individual names, contact details, and other information necessary for conducting business with you or your organization.
 • Assisting with Inquiries: You may choose to agree to provide personal data, including your name, email address, or other contact details, when contacting us by phone, email, mail, using our digital platforms, or other communication channels. These personal data allow us to respond to your information requests, prepare appropriate steps and offers for purchasing products, and respond to warranty or other claims.
 • Customers and Potential Customers: We collect personal data from customers and potential customers, including names, contact details, payment habits, credit card information, and other information necessary for conducting business with individuals or organizations. We may share data with logistics partners to handle orders, including product delivery. Automated data collection on digital tools enables us to ensure the security of our website users.
 • Business Development: Personal data entrusted to us or automatically collected on our digital tools will be used to better understand users of our products and solutions and form the basis for relevant communications and offers during contact opportunities. Personal data will be used to improve products, processes, and the website.
 • Marketing Communications: With your permission (consent), if required, we may use your personal data to inform you about Dropin Boards’ business, products, and services. If you do not want Dropin Boards to use your personal data this way, or if you do not want to receive further information, you can unsubscribe from receiving news at any time. At the bottom of various communication channels, you will find an unsubscribe link, or you can contact us via email or mail. Your data will be deleted from our systems after receiving your unsubscribe request, unless we process and store data based on another legal basis other than your consent.
 • Visitor and Customer Surveys: We may collect personal data from visitors to our website as part of surveys on Dropin Boards’ services and products.
 • Compliance with Visitor and Customer Preferences: We may collect personal data from website visitors or customers to provide certain products and comply with customer interests.
 • Legal Compliance: We may collect personal data as required or permitted by law. The personal and non-personal data we collect are treated as confidential and will not be sold or disclosed to third parties except for the exceptions mentioned in this statement.

How We Collect Your Data

We collect data that you provide to us when you contact us regarding products, services, or information, register on our websites, participate in public forums or other activities on our digital tools, respond to customer surveys, or otherwise communicate with us. We collect data through various technologies, such as “cookies.”

We will not disclose your personal data to others, except in the following cases:

 • When third parties provide services on our behalf, such as responding to your requests, delivering packages, and providing customer service, etc. These companies are prohibited from using your personal data for other purposes than those required by us or by law.
 • When we share personal data within the company or with third parties to ensure the safety and protection of our customers, protect our rights and property in accordance with legal procedures, or in other cases, if in good faith we believe that disclosure is required by law.

Your Control and Choices

We provide you with certain control and choices regarding our collection, use, and sharing of your data. According to local legislation, your control and decision-making may include the following:

 • You can change your decision about receiving news and notifications.
 • You can choose whether to receive marketing messages about products and services we think might interest you.
 • You can choose whether to receive notifications from targeted advertising networks, data exchange providers, and marketing analytics and other services.
 • You can request access to your personal data that we store, to correct inaccurate or incomplete data, and in certain circumstances, you can request the deletion of data we hold about you (rights of individuals).

You can exercise your control and choices or request access to your personal data by calling us or contacting us in writing and following the instructions provided. Please note that we may not be able to provide certain products and services if you do not allow us to collect your personal data, and some of our services may not be able to consider your interests and preferences. If you have any questions about the specific personal data we process or store about you, contact Dropin Boards at info@dropinboards.com or the designated Data Protection Officer at info@dropinboards.com. We will respond to your request within one month, with a possible extension of up to an additional month. If an extension is necessary, we will notify you within one month of receiving your request.

Data Security, Integrity, and Storage

The security, integrity, and confidentiality of your data are extremely important to us. Our team implements technical, administrative, and physical security measures designed to protect data from unauthorized access, disclosure, use, and alteration. We periodically review our security procedures to consider relevant new technologies and methods.

Sensitive personal and transactional data transmission on the website is conducted securely using the SSL (Secure Sockets Layer) protocol. The data are encrypted and transmitted to the provider’s server in a protected form, preventing interception of personal and transactional data sent by customers to the online store.

Secure authorizations and credit card transactions are ensured by the global payment platform Stripe. Card authorizations are performed in real-time with immediate verification of data in the banking system.

Please note that despite our best efforts, no security measures are perfect or impenetrable.

We will retain your personal data for as long as necessary for the purposes outlined in this privacy statement unless a longer retention period is required or permitted by law. Information will be regularly updated to keep it current.

Changes to this Privacy Statement

We may occasionally change this statement to reflect the latest technologies, industry practices, legislative requirements, or for other purposes. The current version of the privacy statement will be posted on our digital platforms. We advise you to regularly review the Privacy Statement, and if required by applicable law, we will obtain your consent for changes.

Comments and Questions

If you have comments or questions about privacy, contact Dropin Boards in writing. If you are not satisfied with the way we handle your personal data, you can file a complaint using the provided contact details. In case of a complaint, you must provide contact information to Dropin Boards. We will address and respond to your complaint within 30 days. If you believe Dropin Boards has not adequately resolved the complaint, you can complain to the Information Commissioner at Zaloška cesta 59, 1000 Ljubljana, gp.ip@ip-rs.si; https://www.ip-rs.si/.

Privacy and Cookies

The personal data of our users is an area to which we devote great care and attention. We ensure that all requirements are not only met but exceeded whenever possible.

For business purposes, we collect the following user data:

 • Name and surname;
 • Delivery addresses;
 • Company name (if the user is a legal entity);
 • Tax number (if the user is a legal entity);
 • Email address (username);
 • Password in encrypted form;
 • Contact phone number;
 • Country of residence;
 • Other data voluntarily entered by the user in the online store forms;
 • Other data voluntarily added by the user to their profile.

The seller is not responsible for the accuracy, completeness, and timeliness of the data entered by users. For security purposes, IP addresses from which users access the website are also collected. Each user is assigned a session cookie at the beginning of their visit to identify and monitor the shopping cart. The website www.dropinboards.com may also store other cookies on your computer, such as: the encrypted user ID (to recognize the user on their next visit), product ratings (to know which products you have already rated), and Google Analytics cookies (website visit analysis).

All mentioned data, except cookies, are stored on the dropinboards.com server in accordance with applicable law. Session cookies are stored in the server memory only for the duration of the visit and are deleted after one hour of inactivity. Permanent cookies are stored on the visitor’s computer.

Implementing the Privacy Policy

Dropin Boards has adopted a Personal Data Protection Policy. All employees who come into contact with personal data are familiar with the contents of the Personal Data Protection Policy.

What are my rights under the GDPR?

a) Right to Information In accordance with GDPR provisions, we ensure the realization of all your rights related to the processing of your personal data. You have the right to free information about your personal data that we hold, as well as the right to access, correct, or delete these data. If you have questions about the deletion or use of your data, notify us at info@dropinboards.com or send a request by mail to Dropin Boards, Cesta Radomeljske čete 24C, 1235 Radomlje. You can also contact our Data Protection Officer (DPO) at info@dropinboards.com. Our DPO will also answer questions about the confidentiality of your data, how data are collected and processed, or your requests to exercise rights related to your data.

Notifications after receiving an order: Your user experience is important to us, so after receiving your order, our representative will call to check if you were satisfied with the purchase and the product. If you wish, our representative will inform you about other benefits you can receive or use on future purchases in the online store. In this case, you will regularly receive electronic and SMS notifications about the company’s benefits to your phone number and email address. You can withdraw your consent at any time by notifying us at info@dropinboards.com or by clicking the “unsubscribe” link at the bottom of the communication channels. We also reserve the right to ask you about the frequency of visits to our website. Your feedback will be used to improve the website and user experience. If you fill out promotional forms (discount coupons) on social networks, you will receive notifications about using promotional coupons to your email address. You can also unsubscribe from these notifications in the same manner as described above.

b) Right of Access You have the right to request access to personal data (confirmation whether data related to you are being processed or not) and the following information from Dropin Boards as a data controller in accordance with Article 15 of the GDPR at any time:

 • Purposes of processing;
 • Types of personal data, users or categories of users to whom personal data have been or will be disclosed, particularly users in third countries or international organizations;
 • The expected period of personal data retention or, if this is not possible, the criteria used to determine this period;
 • The existence of automated decision-making, including profiling;
 • Reasons for such processing and the significance and anticipated consequences of such processing for the individual;
 • One (free) copy of personal data in a format of my choice (if the request is submitted electronically and unless otherwise requested, the copy is provided electronically). The controller may charge a reasonable fee for additional copies, considering the administrative costs.

c) Right to Rectification You have the right to request the correction of inaccurate personal data (Article 16 of the GDPR).

d) Restriction of Processing In accordance with Article 18 of the GDPR, you have the right to request the restriction of personal data processing from Dropin Boards as a data controller at any time if:

 • You dispute the accuracy of personal data for a period allowing the controller to verify the accuracy of personal data;
 • The processing is unlawful, and you oppose the deletion of personal data and instead request the restriction of their use;
 • The controller no longer needs the personal data for processing purposes, but you need them for establishing, exercising, or defending legal claims;
 • You have objected to processing in accordance with Article 21(1) until it is verified whether legitimate interests prevail over your reasons.

e) Right to Erasure, Objection, Portability, and Complaint You also have the right under the conditions specified in the GDPR:

 • To delete all personal data (right to erasure) if the conditions of Article 17 of the GDPR are met, especially if the data were processed unlawfully;
 • To receive personal data in a structured, commonly used, and machine-readable format, with the right to transmit these data to another controller (data portability), without obstruction from the original controller, in accordance with Article 20 of the GDPR;
 • To stop using personal data if processing is based on the legitimate interest of the controller and for direct marketing purposes, including profiling (right to object) – Article 21 of the GDPR;
 • Not to be subject to a decision based solely on automated processing, including profiling, which produces legal effects concerning you or similarly significantly affects you if the conditions of Article 22 of the GDPR are met;

You can file a complaint against the controller with the Information Commissioner if you believe that the processing of your personal data violates the GDPR and other applicable legislation, at the address: Information Commissioner, Zaloška 59, 1000 Ljubljana, or at gp.ip@ip-rs.si.

Procedure for Exercising Rights I am aware that all the above requirements regarding the exercise of rights related to personal data can be addressed in writing to the controller, at the email address: info@dropinboards.com.

I am aware that the controller may require additional data for reliable identification in case of exercising rights related to personal data and can only refuse to act if they prove that they cannot reliably identify me.

About Cookies

What are Cookies and Why are They Necessary?

A cookie is a short text that a website sends to your browser upon your visit. This way, the website recognizes you, remembers information about your visit, and enables a friendly and simpler online service. With the help of cookies, we adapt the content on our website, remember your preferences, and record visits to our online store. Browsing our online store is more pleasant, faster, and efficient with cookies.

Disabling Cookies

You decide whether to allow cookies to be stored on your device. You can control and change the cookie settings in your web browser.

For information on cookie settings, choose the web browser you use:

 • Chrome
 • Firefox
 • Opera
 • Internet Explorer 9
 • Internet Explorer 7 and 8
 • Safari

If you change or delete the browser’s cookie file, change or upgrade your browser or device, you may need to disable cookies again. The procedure for managing and deleting cookies varies from browser to browser. If you need help, you can look at the browser’s help section.

You can also disable Google Analytics tracking at the following link: Google Analytics Opt-out.

sl_SI